82655738
82655738

بست گریتینگ چیست

نصب گریتینگ روش های مختلفی دارد که یکی از آن ها استفاده از بست گریتینگ است. این که چه روشی را برای نصب گریتینگ انتخاب کنیم به پیش بینی های ما برای تعمیر و نگهداری گریتینگ بستگی دارد. به طور مثال ممکن است در آینده نیاز به تعویض یا تعمیر گریتینگ تولید شده وجود داشته باشد. یا حتی ممکن است نیاز به جابه جایی یا حذف آن باشد. در این موارد بست گریتینگ بهترین گزینه است.

 

توضیحات محصول